top of page

La violència intrafamiliar, és aquella que es dóna dins l'àmbit familiar a porta tancada i que vulnera els drets universal de la infantesa, com ara:

 

 • Les violències psicològiques: crits, humiliacions, xantatge emocional

 • Les violències físiques: empentes, cops...

 • Negligències en les necessitats físiques: mala alimentació, baixa higiene....

 • Negligències emocionals: no fer activitats de socialització com ara sortir al parc, sobrecàrrega de tasques a la llar (ocupar-se dels més petits sempre, assolir massa tasques domèstiques...)

QUÈ són les VIOLÈNCIes INTRAFAMILIARs?

 

 

 

 

 

 

 

Quines són les conseqüències de patir violència intrafamiliar?

 

 

 

 • Baix rendiment escolar, que molt sovint es confon amb TDAH.

 • Problemes en el desenvolupament físic i psicològic

 • Enuresi, problemes psicomotrius.

 • Atacs d'ira, agressivitat i problemes per a socialitzar-se amb iguals.

Declaració dels drets de la infància 

Font: Amnistia internacional (text complet)

Els fills i les filles de les violències de gènere

 

És un fet constatat arreu del món, que els homes exerceixen majoritàriament la violència a la llar, a causa de una educació masclista i patriarcal. És una afirmació que secunden organismes tan importants com l'ONU i Amnistia Internacional. En la majoria de les llars on es dóna violència de gènere, hi ha menors. Al llarg de molts anys, aquests menors han estat descuidats pels organismes públics i privats d'ajuda a dones maltractades, ja que no es considerava que tinguessin efectes negatius per als fills i filles. En l'actualitat, s'ha demostrat de forma notable, que NOMÉS pel fet d'estar presents en baralles i situacions violents, existeix un impacte negatiu en els menors que ho presencien. Tal és el cas, que actualment ja s'han elaborat en l'Estat espanyol protocols d'actuació i intervenció amb aquests menors, ja que, inevitablement, la majoria d'aquests reproduiran el rol d'agressor (si és nen) i de submisa (si és nena) en l'edat adulta.
Comença a haver-hi una tendència mundial en qüestionar-se els drets del pare envers les seves obligacions. Tanmateix, s'han realitzat estudis que demostren que un acte violent vers la parella ho és també vers els fills, perquè és l'únic patró de relació que tenen i perquè el futur home adult no ha tingut l'ocasió de desenvolupar capacitats d'autocontrol personal per a relacionar-se sense violència.

 

per a més informació...

 

 

També s'han realitzat molts estudis sobre les conseqüències immediates de ser un fill o una filla de violències de gènere, algunes d'elles són:

- conductes socials i delictives en l'adolescència
- ira i hostilitat
- depressió
- trastorns d'aprenentatge

És una conseqüència lògica, que si els menors han viscut en un entorn de violència, aquests mateixos pensen que és normal i que aquests és el seu model de conducta amb el món exterior. Per tot això, és necessari actuar i intervenir en aquests menors.

 

per a més informació...
 

DEMANA AJUDA SI:

 
 • Els adults del teu entorn et criden, et peguen i t'humilien constantment. 

 • Et sents identificat/da amb el contingut d'aquesta pàgina.

 • No vols tornar a casa perquè només entrar per la porta et sents abatut/da, trist/a per les conseqüències negatives del tracte que reps (crits, xantatge, sobrecàrrega de tasques de la llar, cura excessiva dels germans/nes menors...).

 

CAP ADULT TÉ DRET A PEGAR-TE O A ESCRIDASSAR-TE, TENS DRET A UNA VIDA DIGNA, LLIURE DE VIOLÈNCIES.

Abús sexual en la infància per part d'un adult 

 

El més comú és que l'abús d'un menor es doni en un entorn familiar o per part d'un adult pròxim a la família. Una societat que no explica als menors els perills de la vida adulta per vergonya o per protegir-los, els està posant en una situació de vulnerabilitat en la qual qualsevol que vulgui, pot abusar d'ells/elles. L'eina que s'utilitza per a poder mantenir l'abús és el SECRET. Permet que l'abusador segueixi actuant durant anys i totes les vegades que vulgui abusar del/de la menor, emparat per expressions com "els secrets no s'expliquen a ningú" o "si ets un/una "xivat/a", ningú serà el teu amic o la teva amiga". Els nens i les nenes no entenen que en el món adult hi ha moltes maneres de ser-ho, és a dir adults honestos i adults deshonestos. Parlar dels adults malintencionats i dels perills fa que els menors entenguin que NO han de guardar secrets de cap tipus a cap adult; és la base per a destapar els abusos sexuals infantils. De no ser així, queden amagats per la complicitat que s'estableix entre l'infant i l'adult, generant un sentiment de culpabilitat, de retard en el desenvolupament psicomotriu, emocional i psicològic entre altres conseqüències negatives.

 

DEMANA AJUDA SI:

 
 • Un adult t'ha fet coses estranyes, coses que cap altre adult et fa, com per exemple jocs que impliquin petons al llabis, tocaments en les seves parts sexuals o en les teves... 

 • Un adult t'obliga a guardar un secret amenaçant amb que si no ho fas, li faràs mal a la teva mare, al teu pare o a algun altre adult que t'estimes. 

 

CAP ADULT TÉ DRET A TOCAR-TE SI TU NO VOLS, NI A JUGAR A JOCS QUE NO T'AGRADIN. TENS DRET A UNA VIDA DIGNA, LLIURE DE VIOLÈNCIES.

 

 

bottom of page